شکر گزاری از توفیق الهی:


خدایادر پایان روز چند دقیقه می نشینم ونامه یی تشکرآمیزبرای خدا می نویسم واز همه موهبتهای و تبرکها و کاما میابی آن روز٬ به شادی یاد می کنم وسپاس می گذارم . معمولا به روز بعد می اندیشم وفهرستی از توفیق کامل آن روز نیز تهیه می کنم . گویی از این زاه ذهنم می آرامد و شب به خوابی زرف فرو می روم .تهیه فهرست صبح وشب را بسیار نوربخش و وجدانگیز یافته ام. و انقدربه اهمیت ان اگاهم که چون آیینی روزانه به انجامش می رسانم. روزهایی که ایین روزانه می چسبم همه چیز به نرمی پیش می رود.

به خودتات ابمان

فقط کامنت    

ایجاد کننده

کشتی هایی که به طرف شرق می روند ، سبک تر از آنهایی اند که به سمت غرب در حرکت اند . این امر به علت حرکت وضعی زمین به طرف شرق است.

ضرب المثل

آبت نبود،نونت نبود،زن گرفتنت چی بود(سرزنش به آسوده ای که خود را گرفتار کرده است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 4819 تأیید کننده: ahsan66
مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟
(1) ملت ایران
(2) ملل اسلامی
(3) مظلومان
(4) همه موارد
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 4819:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا