شکرگزار ی از خداوند:


خدایا همیشه بهار«من خیر وبرکت برای فرد فرد خانواده ام می خواهم. خدا را شکر می کنم و از خدا می خواهم که حافظ وحامی همسر وفرزندان وعزیزانم باشد و برای همه شان آرزوی خوشبختی می کنم وامیدوارم خیرم به تمام مردم برسد و برای همه مردم ارزوی موفقیت وسعادت دارم و امیدوارم ر کارم روز به به روز پیشرفت و ترقی کنم وزندگیم یهتر وشکوفاتر شود»

فقط کامنت    

ایجاد کننده

در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن ، حروفی به نام حروف مقطعه یا رموز قرآن وجود دارد که باید هر کدام از آن ها جدا جدا و حرف ه حرف با تلفظ کامل خوانده شود مانند:
الم ( الف ، لام ، میم ) ، طس (طا ، سین ) ، یس (یا ، سین ) ، الر( الف ، لام راء ) و حم ( حا ، میم ).

ضرب المثل

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد (افرادی که در زندگی لطمه خورده باشند بسیار با احتیاط می شوند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 24356:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا