شکرگزار ی از خداوند:


خدایا همیشه بهار«من خیر وبرکت برای فرد فرد خانواده ام می خواهم. خدا را شکر می کنم و از خدا می خواهم که حافظ وحامی همسر وفرزندان وعزیزانم باشد و برای همه شان آرزوی خوشبختی می کنم وامیدوارم خیرم به تمام مردم برسد و برای همه مردم ارزوی موفقیت وسعادت دارم و امیدوارم ر کارم روز به به روز پیشرفت و ترقی کنم وزندگیم یهتر وشکوفاتر شود»

فقط کامنت    

ایجاد کننده

موجودات روی کره زمین را حشرات تشکیل می دهند.

ضرب المثل

یا سر می رود،یا کلاه می آید (تن به خطر دادن و ریسک کردن برای رسیدن به مقصود )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 36899 تأیید کننده: omid2000
ب سوره های ک بیشتر از100آیه دارند چه میگویند
(1) مئون
(2) مثانی
(3) طول
(4) مفصل
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 36899:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا