آواتـار خـونه ی ارداپـیا

ســــلام بشـــه ها

تو این صفحـــه میخوام عســـــــــک آوتار شونو بزارن همه هم برای اون آوتـــــــار

نطر بزارن ولی به غیر از اینکه آوتــــــــــاراتونو میزارین میــــــــخوام یه سری عســـــــک

عروسکای خوشملی که من میزاشتم و همه اون عسک عروسکا رو میخواستـــــــــــن رو میزارم که

همه ازشون استفاده کنن امیدوارم لحظات خوب و خوشی رو داشته باشیم دل کنال هم


عکساینم آواتال من

فقط کامنت