زیباترین کلمه .

زیباترین شروع:بسم الله زیباترین
دین:اسلام زیباترین خانه:کعبه

زیباترین استاد:امام صادق(ع) زیباترین
عمو:حضرت ابوالفضل(ع) زیباترین
غنچه:حضرت علی اصغر(ع) زیباترین
سرانجام:شهادت زیباترین لباس:احرام
زیباترین ندا:فطرت زیباترین دوست:کتاب
زیباترین روز:جمعه زیباترین
بیابان:عرفات زیباترین میعاد:معاد
زیباترین کلام:لااله الاالله زیباترین
آواز:اذان زیباترین شهید:امام حسین(ع)
زیباترین بنا:حضرت ابراهیم زیباترین
پرچم دار:حضرت عباس زیباترین
پیرمرد:حبیب ابن مظاهر زیباترین
آواره:سلمان زیباترین شب:قدر زیباترین
خاک:تربت زیباترین رحمت:باران زیباترین
کلمه:محبت زیباترین لحظه:پیروزی
زیباترین سوره:حمد زیباترین
سلسله:انبیاء زیباترین بانگ:تکبیر
زیباترین پارسا:حضرت علی(ع) زیباترین
زندانی:امام موسی بن جعفر زیباترین
صابر:حضرت ایوب زیباترین مهاجر:هاجر
زیباترین عمل:عبادت زیباترین چشمه:زمزم
زیباترین نیکی:نیکی به پدرومادر
زیباترین عهد:وفا زیباترین ناله:نیایش
زیباترین جنگ:جنگ با نفس زیباترین
انسان:پیامبر (ص) زیباترین ستون:دین
زیباترین مادر:حضرت فاطمه(س) زیباترین
منتقم:حضرت مهدی(عج) زیباترین سخن
گو:حضرت زیباترین قربانی:حضرت اسماعیل
زیباترین کوشش:فی سبیل الله زیباترین
سنگ:حجرالاسود زیباترین آغوش:آغوش مادر
زیباترین سرمایه:زمان زیباترین
زمین:کربلا زیباترین ابزار:قلم
زیباترین شعار:صلوات برمحمد وآل محمد

فقط کامنت