عاشقانه ها

برای تو می نویسم... برای تويی كه تنهايی...

برای تو می نویسم... برای تويی كه تنهايی
هايم پر از ياد توست... برای تويی كه قلبم
منزلگه عـــشـــق توست ... برای تويی كه
احسا سم از آن وجود نازنين توست ... برای
تويی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...
برای تويی كه چشمانم هميشه به راه تو
دوخته است... برای تويی كه مرا مجذوب قلب
ناز و احساس پاك خود كردی... برای تويی كه
وجودم را محو وجود نازنين خود كردی...
برای تويی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل
یک قرن است... ... تويی كه سـكوتـت سخت ترين
شكنجه من است برای برای تويی كه قلبت پـا
ك است ... برای تويی كه در عشق ، قـلبت چه
بی باك است... برای تويی كه عـشقت معنای
بودنم است... برای تويی كه عـشقت معنای
بودنم است... برای تويی كه غمهایت معنای
سوختنم است... برای تویی که آرزوهایت
آرزویم است...

فقط کامنت    

ایجاد کننده

دیوار صوتی ویواری خیالی است که هواپیما در موقعی که سرعتش به اندازه سرعت صوت می رسد ، به آن برخورد می کند، این سرعت تقریباً 332 متر در ثانیه و یا 760 میل در ساعت در روی سطح دریاست ، ولی در جاهای بلن که هوا رقیق تر است فمیزان سرعتش همکمتر است.
در موقعی که هواپیما صعودمی کند ، امواجی در فضا تولید می کند ، با افزایش سرعت هواپیما این امواج بیش از پیش به هم نزدیک شده و فشرده تر می شوند. موقعی که سرعت هواپیما به اندازه سرعت صدا می رسد هوای فشرده به شدت به هم خورده و موج صدا را تولید می کند. این صدا به سطح زمین که میرسد به صورت صدای انفجاری شدید شنیده می شود.

ضرب المثل

با خودش هم قهر است (کنایه از شخصی عبوش و گرفته که با کسی سخن نمی گوید)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 30297 تأیید کننده: *بیدار*
کتاب ادوار فقه از کیست؟؟؟؟؟
(1) الهی قمشه ای
(2) محمود شهابی
(3) شهید مطهری
(4) علی شریعتی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 30297:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا