مشکل اساسی اورداپ

بنظرتون مشکل اورداپ چیه؟
بنظر خودم در انتخاب ناظران ومدیران

فقط کامنت    

چت کردن با پینار
پینار ١۴ تير ٩٧
عضو ارشد