اسفند

متولدین اسفند ماه در اورداپ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین کسی که زره ساخت حضرت داود بود

ضرب المثل

آدم گرسنه ایمان ندارد (شخص هنگام گرسنگی به علت ضعف شدید توان انجام هیچ کاری از جمله عبادت را ندارد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 29302 تأیید کننده: اشکمهر
ورزش برای کدام قشر توصیه نمی شود؟
(1) بیماران خاص
(2) کودکان
(3) بزرگسالان
(4) نوجوانان
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 29302:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا