علیرضاs

  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢١ تير ٩٧
.
احساساتمان را مخفی میکنیم ...
اما یادمان می رود
که چشمانمان حرف می زنند
ماه من ..


چت اورداپ

مینا22a ٢ ساعت قبل

الهه تاریکی ٢ ساعت قبل

hilday22 ١۵ ساعت قبل

این روزها کمتر کسی بلد است حرف چشم بخواند

yeganam ١٩ ساعت قبل

آوای بهار ٢١ تير ٩٧

محمدرضاا ٢١ تير ٩٧

خاموش خاموشم انگار هیچوقت نبودم

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢١ تير ٩٧
ای غریب ترین آوای دل اوج گرفتیو مرا در عمق غربت ها جا گذاشتی صدای خستگی هایم را می شنوی.در غرور اشک من یاد تو بود به یاد تو می مانم بیادم باش .
آوای بهار ١٩ ساعت قبل

اوای بهار

boghz eshgh ١٩ ساعت قبل

یادم نمیکنی و ز یـادم نمیـروی ...یـادت بخیـر یار فراموشکـار من ....

yeganam ١٩ ساعت قبل

محمدرضاا ١٩ ساعت قبل

نگین شب ٢٢ تير ٩٧

خدایامنواین همه شکسته عشقی محاله محال.........

sattar ٢١ تير ٩٧

[ssm028خبر امد خبری در راه است... شکست عشقی دیگری در راه است؟؟؟

عضو طلایی اورداپ
علیرضاs
موزیک مورد علاقه علیرضاs


تشکر و قدردانی رسمی علیرضاs

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده علیرضاs