علیرضاs

  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢٩ آبان ٩۶


چت اورداپ

میزان مصرف ادرار گاو تقطیر شده در هند به دلیل اعتقاد به مصارف دارویی آن از شیر هم بیشتر شده است.
♥خانوم گل♥ ٢١ بهمن ٩۶

میهمان 123 ٢١ بهمن ٩۶

الناز33 ٢١ بهمن ٩۶

مسعود35 ٢٩ آبان ٩۶

یک ساعته داری تلاش میکنی این پست رو بالا نگه داری الان بقول چنار بخندیم؟؟ گریه کنیم؟؟؟ خب که چی؟؟ ممنون فهمیدیم شاش گاو در هند مهمه

نسترن ٢٩ آبان ٩۶

♥وحید♥ ٢٩ آبان ٩۶

بخندیم یا نه

عضو طلایی اورداپ
علیرضاs
موزیک مورد علاقه علیرضاs


تشکر و قدردانی رسمی علیرضاs

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده علیرضاs