كدام تيم در سالهاي 1930 و 1950 قهرمان جام جهاني فوتبال شد؟

كدام تيم در سالهاي 1930 و 1950 قهرمان جام جهاني فوتبال شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی