ورزشی که به وسیله چوب مخصوص روی میز به توپ ضربه میزنند چه نام دارد؟

ورزشی که به وسیله چوب مخصوص روی میز به توپ ضربه میزنند چه نام دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی