کدام تیم بیشترین قهرمانی را در کوپا دل ری(جام حذفی اسپانیا) دارد؟

کدام تیم بیشترین قهرمانی را در کوپا دل ری(جام حذفی اسپانیا) دارد؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اتلتیکو مادرید (1 نفر)
  • رئال مادرید (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی