در اول انقلاب حدود چند درصد به جمهوری اسلامی رای ندادند؟

در اول انقلاب حدود چند درصد به جمهوری اسلامی رای ندادند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی