یک شترمرغ تصمیم می‌گیرد که به وطنش بازگردد.چه موقع برای پرواز او به جنوب مناسب است؟

یک شترمرغ تصمیم می‌گیرد که به وطنش بازگردد.چه موقع برای پرواز او به جنوب مناسب است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تابستان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی