نوخور دان در زبان گيلكي به چه معناست

نوخور دان در زبان گيلكي به چه معناست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی