مخزن الاسرار در حدود چند یبیت دارد؟؟؟؟؟

مخزن الاسرار در حدود چند یبیت دارد؟؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی