برای سنجش کدام شاخص از ازمون دو رفت و برگشت 4*9متر استفاده میشود؟**abdolla**

برای سنجش کدام شاخص از ازمون دو رفت و برگشت 4*9متر استفاده میشود؟**abdolla**

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی