کدام میوه دانه هایش بیرون از خودشه؟

کدام میوه دانه هایش بیرون از خودشه؟

تاکنون 38 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گلابی (37 نفر)
  • سیب (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی