ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان این اشعار از کیست؟

ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان این اشعار از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی