اسب سفید رستم چه رنگی بود و اسم صاحبش که بود؟

اسب سفید رستم چه رنگی بود و اسم صاحبش که بود؟

تاکنون 22 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سفید/رستم (15 نفر)
  • مشکی/سهراب (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی