شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟

شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چه زنم چو ناي هر دم، ز نواي شوق او دم که لسان غيب، خوش تر بنوازد اين نوا را (5 نفر)
  • به اميد آنکه شايد برسد به خاک پايت چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی