شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟

شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی