در همه رده ها آموزش را باید جدی گرفت . این سخن از کیست؟

در همه رده ها آموزش را باید جدی گرفت . این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی