کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟

کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی