یه خروس رو یه پشت بوم که به سمت چپ شیبب داره تخم میذاره تخمش به کدوم سمت حرکت میکنه

یه خروس رو یه پشت بوم که به سمت چپ شیبب داره تخم میذاره تخمش به کدوم سمت حرکت میکنه

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی