این شعر را کدام خواننده خوانده است؟(قربون مست نگاهت.قربون چشمای ماهت.قربون گرمی دستات.صدای آروم پاهات.چرا بارونو ند

این شعر را کدام خواننده خوانده است؟(قربون مست نگاهت.قربون چشمای ماهت.قربون گرمی دستات.صدای آروم پاهات.چرا بارونو ند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی