قدیمی ترین پیانویی که امروز موجود است در چه سالی ساخته شد ؟

قدیمی ترین پیانویی که امروز موجود است در چه سالی ساخته شد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی