بعد از واقعه عاشورا اهل بیت امام حسین(ع)را ابتدا به کدام شهر بردند؟

بعد از واقعه عاشورا اهل بیت امام حسین(ع)را ابتدا به کدام شهر بردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی