عبارت{چند مرده حلاجی }به چه معناست؟

عبارت{چند مرده حلاجی }به چه معناست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی