حسین 6 فرزند دارد اما واسه 5 تا یارانه به حساب میریزن چرا؟؟

حسین 6 فرزند دارد اما واسه 5 تا یارانه به حساب میریزن چرا؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی