کدام نوع پارچه باید در حالت مرطوب اتو شود تا چین و چروک ان صاف شود؟

کدام نوع پارچه باید در حالت مرطوب اتو شود تا چین و چروک ان صاف شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی