بزرگترین و قدیمیترین میدان خشکبار ایران در کدام شهر واقع شده است؟

بزرگترین و قدیمیترین میدان خشکبار ایران در کدام شهر واقع شده است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خوی از توابع اذربایجان غربی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی