اولین کسی که (( اشعه ایکس )) را اختراع کرد؟

اولین کسی که (( اشعه ایکس )) را اختراع کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی