ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی که بود

ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی که بود

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فیزیکدان (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی