مادر زن کیوان با مادر شوهر شیما مادر دختر هستند//حالا کیوان و شیما چه نسبتی با هم دارند؟

مادر زن کیوان با مادر شوهر شیما مادر دختر هستند//حالا کیوان و شیما چه نسبتی با هم دارند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی