به معنای (اتقان)،استحکام،استواری،راستی و درستی در نظر و عمل است؟

به معنای (اتقان)،استحکام،استواری،راستی و درستی در نظر و عمل است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ادب (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی