هر که بر طاعت خداوند شکیبا باشد ، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او می دهد

هر که بر طاعت خداوند شکیبا باشد ، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او می دهد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی