حضرت علی ـ علیه السلام ـ بزدلی و ترسویی اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به چه حیوانی تشبیه می‌كند؟

حضرت علی ـ علیه السلام ـ بزدلی و ترسویی اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به چه حیوانی تشبیه می‌كند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی