کلمه ی محمل به چه معناست؟

کلمه ی محمل به چه معناست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کجاوه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی