بیت (بسم الله ارّحمن الرّحیم/هست کلید در گنج حکیم) از کدام شاعر است؟

بیت (بسم الله ارّحمن الرّحیم/هست کلید در گنج حکیم) از کدام شاعر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی