با ۳۰ گرم طلا میتوان نخی به طول چند کیلومتر درست کرد ؟

با ۳۰ گرم طلا میتوان نخی به طول چند کیلومتر درست کرد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی