ازکدام یک ازمواد زیر برای ذوب کردن یخ جاده ها استفاده میشود‏?‏

ازکدام یک ازمواد زیر برای ذوب کردن یخ جاده ها استفاده میشود‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی