قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه می زند ((چندبار؟))

قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه می زند ((چندبار؟))

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی