کدام گروه از گیاهان زیر بجای دانه، هاگ دارند؟

کدام گروه از گیاهان زیر بجای دانه، هاگ دارند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سرخس ها-کاج ها (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی