این جمله از کیست/علت هر شکستن عمل بدون فکر است ؟

این جمله از کیست/علت هر شکستن عمل بدون فکر است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی