جوينده (و طالب) ادب، دور انديش تر از جوينده‌ طلا است.

جوينده (و طالب) ادب، دور انديش تر از جوينده‌ طلا است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی