يك گرم راديم در هر ساعت........ كالري گرما آزاد مي كند.

يك گرم راديم در هر ساعت........ كالري گرما آزاد مي كند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی