به جنگجویان روم باستان چه لقبی داده بودند؟

به جنگجویان روم باستان چه لقبی داده بودند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کولونل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی