کدام استان در ایران بزرگترین تولید کننده انجیر سیاه است؟؟

کدام استان در ایران بزرگترین تولید کننده انجیر سیاه است؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی