اين ضرب المثل مال چه كشوري ميباشد؟تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر اصيل و خوب انتخاب كن

اين ضرب المثل مال چه كشوري ميباشد؟تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر اصيل و خوب انتخاب كن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی