لفظ «رحيم» كه از اسماء الحسني براي خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟

لفظ «رحيم» كه از اسماء الحسني براي خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی