آیا ویروسها قادرن در بیرون از بدن موجود زنده به مدت طولانی به حیات خود ادامه دهند؟

آیا ویروسها قادرن در بیرون از بدن موجود زنده به مدت طولانی به حیات خود ادامه دهند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی